Nitrificatie en Mineralisatie 2 belangrijke processen voor gazon onderhoud

Pure voor de professional

Nitrificatie en Mineralisatie 2 belangrijke processen voor gazon onderhoud

Organo minerale meststoffen, zoals Sport & Golf, bevatten zowel organisch gebonden als anorganische voedingsstoffen. In het geval van Sport & Golf bestaat de helft van de 12% stikstof uit ureumstikstof en de andere helft uit organisch gebonden stikstof. Deze 2 stikstof verbindingen zorgen voor verschillende processen in de bodem in combinatie met het bodemleven, waaronder nitrificatie en mineralisatie. In deze post gaan we nitrificatie en mineralisatie beschrijven met betrekking tot organo minerale meststoffen zoals Sport & Golf en de beschikbaarheid van plantopneembare stikstof

Stuur ons een bericht Terug naar overzicht

Zoals vermeld bevat Sport & Golf Ureum, Ureum is een stikstofhoudende verbinding die in de bodem wordt omgezet tot ammoniak (NH3) en vervolgens tot nitraat (NO3-) wat plant opneembaar is. Deze omzetting wordt nitrificatie genoemd en wordt uitgevoerd door nitrificerende bacteriën in de bodem.

De snelheid van nitrificatie wordt beïnvloed door verschillende factoren, zoals de temperatuur, vochtigheid en pH-waarde van de bodem. Over het algemeen kan het +/- 1-3 weken duren voordat ureumstikstof volledig is omgezet tot nitraatstikstof en beschikbaar is voor de planten. Dit betekend dat na 1 week stikstof word afgegeven en de meststof blijft afgeven tot +/- 3 weken verstreken zijn.

Naast ureumstikstof bevat Sport & Golf ook organisch gebonden stikstof. De organisch gebonden stikstof wordt langzaam vrijgegeven door de afbraak van organische stoffen in de bodem. Dit gebeurt door het proces van mineralisatie, waarbij bodemmicroben de organische stoffen afbreken tot anorganische voedingsstoffen zoals ammonium (NH4+). Hierna vind het nitrificatie proces plaats waarbij de ammonium wordt omgezet tot plant opneembaar nitraat (NO3-). Het moment van afgifte van stikstof uit organisch gebonden stikstof begint na +/- 3 weken.

Hier zien we dus het mooie release profiel van organo minerale meststoffen als Sport & Golf, waarbij mineralen en organische stikstof bronnen zorgen voor een stabiel en langdurige stikstof afgifte zonder pieken. Dit voorkomt uitspoeling, waardoor het gras de gegeven stikstof optimaal kan benutten en niet vervuilend is. Ook zorgen beide stikstof bronnen voor het voeden van het bodemleven wat bijdraagt aan een gezonde bodem.

We weten dat je je afvraagt, wat met chemische meststoffen? Bevatten ze niet nitraat of ammonium, waardoor ze sneller en beter zouden zijn? NEE! De hoeveelheid nitraat en/of ammonium in chemische meststoffen is te hoog. Je gazon zal het niet goed kunnen opnemen en veel ervan zal weglekken, wat schadelijk is voor het milieu en verlies van voedingsstoffen veroorzaakt. Het zal ook zorgen voor een snelle groeispurt die snel zal afnemen, waardoor het gazon kwetsbaar wordt voor onkruid en schimmels. Een andere vraag die misschien in je hoofd opkomt: zal het ammonium of nitraat van de nitrificatie van organisch gebonden stikstof niet leiden tot verzuring? Opnieuw nee, omdat de organische materialen werken als een buffer, waardoor de pH van de bodem stabiel blijft.

 

Heeft u vragen over dit artikel, aarzel dan niet en neem contact met ons op.