Roots Concentrate

Pure voor de professional

Roots Concentrate

Bestaande planten moet altijd strijden voor een goede wortelontwikkeling. Nieuw gezaaide planten moeten zich snel vestigen. Dit allemaal om te voorkomen dat ongewenste plantsoorten zich vestigen of deze de zorgvuldig gegeven nutriënten tot zich nemen. Tevens verzorgen meer en beter ontwikkelde wortels een betere opname van nutriënten en water.

Stuur ons een bericht Terug naar overzicht

Roots Concentrate zorgt voor betere wortelontwikkeling en snelle vestiging

Roots Concentrate is een geavanceerd planten supplement dat wortelontwikkeling stimuleert voor betere nutriënten en water opname. Tevens versnelt het de vestiging van de jonge grasplant nadat ontkieming heeft plaatsgevonden.

Kenmerken van Roots concentrate:

 • Verbetert de wortelontwikkeling bij bestaande planten en gewassen;
 • Versnelt de ontkieming en vestiging van zaden en jonge planten;
 • Verzorgt een betere opname van nutriënten;
 • Stelt de plant in staat beter te concurreren met ongewenste plantensoorten;
 • Verbetert de wateropname en maakt de plant weerbaarder tegen droogte.

Productspecificaties van Roots Concentrate

 • K₂O 1,7%;
 • 0,18% Myo-inositol;
 • 0,009% vitamine B1 (thiamine);
 • 0,83% vitamine C (ascorbinezuur);
 • 0,03% vitamin E (alphatocoferol);
 • 2,3% humuszuren;
 • Soortelijk gewicht: 1,05 g/ml.
Sport & Golf Golf green bij doorzaaien 3,3 L per ha in 300 L water. 6 Dagen in de week tot volledige ontkieming. Golf green 10 L per ha in 1000 L water elke 2 tot 4 weken in het voorjaar.
Land- & Tuinbouw Bij jonge planten, stekken en zaailingen: 3,3 L in 300 liter water per ha. 6 Dagen in de week in de periode van wortelontwikkeling.
Openbaar groen 2 tot 4 per m² in 1 tot 2 L water elke 2 weken in het voorjaar.