Maak bestrijding overbodig

Pure voor de professional

Maak bestrijding overbodig

Bestrijdingsmiddelen worden steeds meer beperkt door de overheid op golfbanen. Daaarnaast verandert ook de publieke opinie ten op zichte van het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Dit is in principe een goede zaak, maar hoe houdt u dan het gras vrij van ziektes en ongewenste schimmels? Voorkomen in plaats van genezen is hier het beste van toepassing. Door een gebalanceerd bodemleven wordt de resistentie van het gras hoger en krijgt u minder vaak te maken met problemen die bestrijding vragen.

Stuur ons een bericht Terug naar overzicht

Samenstelling van het bodemleven

Het bodemleven bestaat uit allerlei organismen. Microflora; bacteriën en schimmels zijn de grootst aanwezige groepen. Naast microflora, bestaat het bodemleven nog uit fauna: o.a. aaltjes, mijten en wormen. De verhouding in aanwezigheid van de microflora is afhankelijk van het soort organische stof dat moet worden afgebroken. Hoe stabieler de organische stof is, hoe moeilijker de organische stof is af te breken, hoe meer schimmels er aanwezig zijn. Nu zijn niet alle schimmels per se ongewenst, maar u wilt toch liever overheersend bacteriën in de bodem hebben.

 

 

Schimmels en bacteriën in balans

Nu is het zo dat de grassoorten op golfbanen vaak stabiel organisch stof ‘produceren’. Sterker nog, bij de aanleg van golfbanen wordt ook vaak organische stof gebruikt in de bodemsamenstelling. Het is daarom op golfbanen helemaal belangrijk dat de aanwezigheid van bacteriën hoog is. De situatie op golfbanen is dus vaak al niet per se ideaal voor een goede balans in de bodem. Gelukkig kan de bodem een handje geholpen worden door o.a. de volgende activiteiten:

  • Verticuteren
  • Stimuleren van bodemleven

Verticuteren is een bekend verhaal. Maar, het stimuleren van het bodemleven ligt wat ingewikkelder.

 

 

Stimuleren van het bodemleven

Het bodemleven in balans brengen kan door het te stimuleren. We kunnen verschillende producten aanbieden met een stimulerende werking op het bodemleven. Door het voeden van de positieve bacteriën, blijft er minder ruimte over voor de negatieve bacteriën. Zo krijgen ziektes en ongewenste schimmels geen kans.