Nóg slimmer golfbaanonderhoud

Pure voor de professional

Nóg slimmer golfbaanonderhoud

Dalende budgetten hebben veel impact op het golfbaanonderhoud. Hetzelfde resultaat moet bereikt worden met minder middelen en mogelijk minder mensen. De uitdaging ligt bij het efficiënt inrichten van alle activiteiten omtrent het onderhoud. ‘Controlled release fertilisers’ zijn meststoffen die hieraan kunnen bijdragen.

Stuur ons een bericht Terug naar overzicht

Fairways ééns per jaar bemesten

Fairways beslaan het grootste gedeelte van de golfbaan. Het onderhouden van de hectares aan gras kost tijd en vraagt mankracht. De onderhoudswerkzaamheden zoals verticuteren, bemesten en maaien kan nog efficiënter met ‘controlled release fertilisers’. Vooral ‘controlled release fertilisers’ die naast vocht, ook beïnvloed worden door temperatuur, brengen de meeste voordelen met zich mee. Nutriënten worden alleen losgelaten in periodes wanneer de temperatuur hoog genoeg is voor het gras om de nutriënten op te nemen. Zo is er geen verspilling van nutriënten in de koudere periodes. Door de gecontroleerde afgifte van nutriënten vindt er een stabiele groei van het gras plaats. Groeipieken zijn daarmee verleden tijd.

 

 

Voordelen van een ‘controlled release fertiliser’

  • Minder bemesting momenten
  • Geen groeipieken meer, dus minder maaien
  • Geen verspilling van nutriënten
  • Verbetering van het bodemleven door biopolymeer coating