Prohlášení o ochraně osobních údajů

Pure pro odborníky

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Pošlete nám zprávu Zpět na přehled

Obecné informace

Vážený zákazníku, děkujeme, že jste navštívil naše webové stránky www.pure4green.com. Při návštěvě těchto webových stránek nám svěřujete vaše informace. Údaje o vaší návštěvě představují osobní údaje, protože shromážděné údaje hodně vypovídají o vaší osobě. Společnost Pure se domnívá, že ochrana osobních údajů je pro její provoz podstatná. Cílem tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů je vysvětlit vám, jaké údaje shromažďujeme, proč a co s nimi děláme. Je to důležité, a proto věříme, že si tyto zásady důkladně přečtete.

Můžete nás navštívit, aniž byste nám sdělili, kdo jste a poskytli nám jakékoliv osobní informace. Je však možné, že pro konkrétní účely budeme potřebovat vaše údaje, například jméno a adresu. Usilujeme o to, abychom vás vždy informovali před tím, než budeme shromažďovat vaše osobní údaje přes internet. Pokud se rozhodnete poskytnou nám nebo našim obchodním partnerům osobní údaje, které jsou vyžadovány, například na korespondenci s vámi, budeme vás informovat, jak tyto informace budou použity. Pokud uvedete, že tyto údaje by neměly být použity pro budoucí kontakty, budeme to respektovat.

Společnost Pure nakládá s vašimi údaji opatrně a zajišťuje ochranu vašeho soukromí. Proto poskytujeme tři přísliby v oblasti ochrany osobních údajů:

  1. Vaše osobní údaje nikdy nesdílíme s třetími stranami bez dobrého důvodu.

  2. Vaše osobní údaje chráníme tak, jako by byly naše vlastní.

  3. Vaše osobní údaje používáme pouze na níže uvedené účely.

Smlouva o zpracování údajů

Uzavřeli jsme smlouvu o zpracování osobních údajů se společností Google. Tato smlouva stanoví, že společnost Google je zpracovatelem osobních údajů návštěvníků webových stránek. Webové stránky www.pure4green.com využívají službu webové analytiky Google Analytics za účelem sledování způsobu využívání našich webových stránek návštěvníky a posouzení účinnosti našich reklam Adwords na stránkách s výsledky vyhledávání Google.

Google Analytics využívá soubory cookie (textové soubory umístěné ve vašem počítači), které pomáhají webovým stránkám analyzovat, jak návštěvníci používají stránky www.pure4green.com . Soubory cookie mohou rovněž obsahovat osobní údaje, například vaše prohlížecí návyky a zájmy. Informace generované souborem cookie po vaší návštěvě na webových stránkách o vašem používání těchto webových stránek jsou přeneseny na servery provozované touto službou a uloženy. Přečtěte si více o souborech cookie v našem prohlášení o používání souborů cookie.

Google Analytics používá tyto informace na sledování toho, jak používáte tyto webové stránky, přípravu hlášení o aktivitě na webových stránkách pro provozovatele webových stránek a poskytování dalších služeb týkajících se aktivity na webových stránkách a používání internetu. Poskytovatel tohoto statistického programu může tyto údaje poskytovat třetím stranám, pokud k tomu má zákonnou povinnost nebo pokud tyto třetí strany zpracovávají tyto údaje pro tento program. Sdílení (osobních) údajů se službou webové analytiky je zapnuto. To znamená, že společnosti Google umožňujeme používání získaných informací pro jiné služby Google (např. Google Ads). Používáme profilaci ve formě remarketingu, budování uživatelských profilů a/nebo možnosti nabízet personalizovaný obsah.

Procesy

Zavedli jsme vhodná technická a organizační opatření na ochranu vašich osobních údajů proti náhodnému nebo nezákonnému zničení či náhodné ztrátě, úpravě, neoprávněnému odhalení nebo přístupu a proti všem formám nezákonného zpracování.

Povinnost poskytovat informace

Společnost Pure usiluje o to, aby v souladu se zákonnými požadavky stanovenými v GDPR jasně informovala nové a současné subjekty o účelu, pro něž jsou osobní údaje shromažďovány a zpracovávány. Společnost Pure zveřejňuje toto Prohlášení o ochraně osobních údajů na svých vlastních webových stránkách www.pure4green.com, a proto nabízí kompletní a aktuální přehled práv subjektů údajů spojených se shromažďováním a zpracováváním osobních údajů. Volitelně je možno zobrazit doplňková automatická okna s žádostí o povolení.

Odpovědnost

Společnost Pure usiluje o to, aby v souladu se zákonnými požadavky stanovenými v GDPR byla schopna prokázat, že zpracování osobních údajů splňuje všechny klíčové principy zpracování údajů:

  • Zákonnost

  • Transparentnost

  • Omezení účelu

  • Přesnost

Společnost Pure navíc nese odpovědnost za podniknutí správných technických a organizačních opatření na ochranu osobních údajů a za jejich transparentnost na základě požadavku holandského úřadu na ochranu osobních údajů. Od společnosti Pure není vyžadováno vedení soupisu aktivit v rámci zpracování. Je to na základě toho, že společnost Pure má méně než 250 zaměstnanců, zpracování osobních údajů není nahodilé, žádné osobní údaje nejsou zpracovávány tak, aby to představovalo ohrožení práv a svobod subjektů údajů, jejichž údaje jsou shromažďovány a zpracovávány, a nejsou shromažďovány a zpracovávány žádné osobní údaje, které jsou klasifikovány jako „zvláštní osobní údaje“, např. náboženské vyznání, zdravotní stav, příslušnost k politické straně a/nebo údaje o trestné činnosti.

Privacy by Design a Privacy by Default

Společnost Pure je zavázána důsledně usilovat o ochranu osobních údajů při návrhu služeb a výrobků. Důležitou součástí tohoto přístupu je minimalizace množství shromažďovaných osobních údajů pouze na údaje takové povahy a rozsahu, které slouží zamýšlenému účelu a jsou s ním spojeny v dobré víře a na základě čestného jednání. Dalším kritériem obsaženým v přístupu Privacy by Design je stanovení doby, po kterou budou osobní údaje uloženy, a poskytnutí této informace subjektu údajů. Společnost Pure uvádí koncept přístupu Privacy by Default v účinnost tím, že tento základní princip uplatňuje při vývoji každé aplikace nebo přípravě online kampaně, aby byly shromažďovány a zpracovávány pouze ty osobní údaje, které jsou relevantní pro příslušný účel.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO)

Společnost Pure není veřejná organizace ani vládní agentura a její hlavní předmět činnosti nezahrnuje rozsáhlé sledování osob. Společnost Pure proto nesplňuje kritéria stanovená zákonem GDPR s ohledem na povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO).

Požadavek oznámení porušení ochrany osobních údajů

Evropský zákon na ochranu osobních údajů (GDPR) nás zavazuje podniknout kroky a opatření v případě stížnosti nebo porušení ochrany osobních údajů. Tento požadavek oznámení znamená, že musíme neprodleně informovat holandský úřad na ochranu osobních údajů (do 72 hodin), jakmile zjistíme porušení ochrany osobních údajů. Zjistili jste (potenciální) porušení ochrany údajů? Pokud ano, informujte prosím společnost Pure co nejdříve na servicedesk@pure4green.com. V tomto e-mailu uveďte prosím jméno, organizaci (přísluší-li), telefonní číslo a krátký popis (potenciálního) porušení údajů.

Dodatky

Společnost Pure si vyhrazuje právo kdykoliv doplnit toto Prohlášení o ochraně osobních údajů s okamžitým účinkem a bez nutnosti předchozího oznámení. Doporučujeme, abyste se k tomuto Prohlášení o ochraně osobních údajů pravidelně vraceli a měli tak přehled o případných změnách.

Kontakt

S údaji návštěvníků stránek samozřejmě nakládáme s maximální možnou opatrností a zajišťujeme jejich ochranu. Při této činnosti vždy dodržujeme platnou legislativu a předpisy. Správce osobních údajů je společnost Pure. Pokud máte jakékoliv dotazy nebo komentáře ohledně tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů, neváhejte nás kontaktovat. Dotazy můžete směřovat přímo na společnost Pure.

Poštovní adresa

P.O. Box 10188 6000 GD Weert, Nizozemí

Tel.: +31(0) 495 631 559
Fax: +31 (0) 495 626 834
E-mail: servicedesk@pure4green.com

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů bylo naposledy aktualizováno 1. listopadu 2018.